Vylúčenie zodpovednosti

Vitajte na stránke VapeObservation.com. Predtým, ako si prezriete našu webovú stránku, chceme sa uistiť, že rozumiete a súhlasíte s nasledujúcim vylúčením zodpovednosti. Vstupom na túto webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste si prečítali nižšie uvedené podmienky, porozumeli im a súhlasíte s ich dodržiavaním.

Len na informačné účely:

Obsah na VapeObservation.com je poskytovaný len na informačné účely. Nie je určený ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu vždy požiadajte o radu svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Nie je schválenie ani odporúčanie:

VapeObservation.com neschvaľuje ani neodporúča žiadne konkrétne vaping produkty, značky alebo postupy. Informácie uvedené na webovej stránke majú všeobecný charakter a nemusia byť vhodné pre každého. Individuálne preferencie a zdravotný stav sa líšia, preto je nevyhnutné robiť informované rozhodnutia na základe osobných okolností.

Používatelia sú zodpovední za to, že ich používanie informácií z VapeObservation.com je v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa vapingu a súvisiacich produktov v ich jurisdikcii. Zákony a predpisy sa môžu líšiť a používatelia by mali zostať informovaní o najnovšom vývoji.

Riziká vapingu:

Vaping zahŕňa potenciálne zdravotné riziká a používatelia by si mali byť vedomí súvisiacich nebezpečenstiev. Je dôležité byť informovaný o zložkách vo vapingových produktoch, možných vedľajších účinkoch a dlhodobých zdravotných dôsledkoch. Poraďte sa so zdravotníckymi pracovníkmi, aby ste pochopili riziká a prínosy na základe individuálnych zdravotných podmienok.

Žiadna zodpovednosť:

VapeObservation.com, jej autori a pridružené spoločnosti nie sú zodpovední za žiadne priame alebo nepriame škody alebo dôsledky vyplývajúce z použitia informácií poskytnutých na webovej stránke. Používatelia preberajú plnú zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia súvisiace s vapingom.

VapeObservation.com môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán pre ďalšie informácie alebo zdroje. Tieto odkazy sú poskytované pre pohodlie a neznamenajú podporu. VapeObservation.com nezodpovedá za obsah alebo presnosť webových stránok tretích strán.

Zmeny vylúčenia zodpovednosti:

VapeObservation.com si vyhradzuje právo toto vylúčenie zodpovednosti kedykoľvek upraviť, aktualizovať alebo zmeniť. Používateľom odporúčame, aby si toto vyhlásenie pravidelne kontrolovali, aby zostali informovaní o akýchkoľvek aktualizáciách.

Pokračovaním v používaní VapeObservation.com súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky tohto vylúčenia zodpovednosti. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou tohto vylúčenia zodpovednosti, okamžite prestaňte používať webovú stránku.

Vape pozorovanie
logo
Porovnajte položky
  • Celkom (0)
POROVNAŤ
0